Webinarium 2020 dla Zbierających
i Zagospodarowujących Odpady Komunalne

Rekopol webinar

Program webinarium

 1. 9:00

  Otwieramy wirtualny pokój

  Możliwość testu połączenia

 2. 9.15 – 9.30

  Przywitanie uczestników i kilka słów o rynku

  Jakub Tyczkowski
  Prezes Zarządu Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

 3. 9.30

  Odpady opakowaniowe – Realia rynkowe 2020 – 2021 r.: szkło, butelka PET, makulatura

 4. 9.30 – 10.30

  Szkło

  Adam Krynicki, Prezes Zarządu
  Damian Korczewski, Dyrektor ds. Jakości
  Krynicki Recykling S.A.

 5. 10:30 – 11:00

  Butelka PET

  Beata Szynkiewicz-Razik, Dyrektor Handlowy
  PRT Radomsko Sp. z o.o.

 6. 11.00 – 11.30

  Makulatura

  Michał Gajowiak
  WPT Polska Sp. z o.o. Sp. K.

 7. 11.30 – 11.45

  Przerwa kawowa

 8. 11.45 – 12.45

  BDO: Wnioski dot. działania modułu BDO w 2020r. oraz nowe funkcje w 2021r. Odpowiedzi na zgłoszone problemy.

  Instytut Ochrony Środowiska

 9. 12.45 – 13.45

  Planowane zmiany prawne. Ustawa o Odpadach, Ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach oraz „Czystość +, jako zapowiedź dodatkowych zmian, nad którymi obecnie pracuje Ministerstwo Klimatu”

  Maciej Kiełbus – Radca Prawny
  dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. K.

 10. 13.45 – 14.00

  Sortowanie na ekranie – gra z super nagrodami dla uczestników webinarium

 11. 14.00 – 15.00

  Zawieranie i wykonywanie umów w czasie pandemii. Wpływ pandemii na nienależyte wykonanie umowy – jak się przed tym bronić?

  Anna Specht-Schampera – Radca Prawny
  Kancelaria prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Pp. K., Wrocław.

Interesujący program?

Zapisz się

Co jest potrzebne do udziału w webinarium

– Komputer lub smartfon (system Android lub iOS)

Internet, min. 2 Mbs upload i download

– Przeglądarki internetowe w wypadku komputerów:

a) przeglądarka internetowa Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Edge Chromium lub Safari w najnowszej wersji.

b) prosimy o nie korzystanie z przeglądarek Internet Explorer oraz Egde.

– W wypadku smartfonów:

a) aplikacja ClickMeeting -> tu ją pobierzesz LUB

b) przeglądarka Chrome (zarówno na Android jak i iOS)

– Pomoc techniczna – prosimy o kontakt na adres: emilia.jemielity@4mat.pl